Seminarium

Frukostseminarium: Beställarkompetens - Varför går det fel med IT?

Kuggen, Lindholmen, Torsdagen den 13 november kl. 08.00

Tag del av frågeställningar och utmaningar i IT-projekt, genom att lyssna till Björn Olsson, fristående IT-konsult.

Seminariet pågår mellan 08.00 - 09.00, frukosten står framdukad från 07.30. Seminariet är kostnadsfritt, men antalet platser är begränsade, så vänligen meddela om du inte kan komma. Vi fakturerar 200 kronor ex moms om du uteblir och inte har avanmält dig innan.

Beställarkompetens diskuteras i alla branscher och samhällssektorer. Vi kan se många exempel på insatser för att förbättra beställarkompetensen i lika många sammanhang.

Tag del av utmaningar vid IT-projekt och hur du kan lyckas bättre.

Vi diskuterar runt frågorna:

o   Vad är egentligen beställarkompetens?

o   Varför går det fel så ofta?

o   Vad kan vi bli bättre på?

Kan vi lämna exemplen bakom oss till förmån för diskussion av generellt arbetsbara principer?

Välkommen!

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till två veckor innan seminariet. Om avbokning sker senare utgår avgift för beställaren uppgående till 100% av seminarieavgiften. Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.