Seminarium

Workshop Superisoleringsmaterial

- 25 års forskning inom fjärrvärme och byggnader

Onsdag 2 december 2015, kl 10-15, Teknikparkens Konferenscenter, Chalmers Teknikpark, Göteborg

Syftet med denna workshop är att sprida kunskap från tidigare projekt inom området superisoleringsmaterial för byggnadskomponenter och -system, men vi välkomnar även deltagare från andra branscher. Vi hoppas också att ni som deltar vill dela med er av era erfarenheter och reflektioner och kanske ger oss input kring forskningsfrågor som behöver undersökas framöver. Du kan delta hela eller delar av dagen. Välkommen!

  

Agenda

10-12 Fjärrvärme i framtiden 
  Fjärrvärmens framtid och vilka utmaningarna är
Thomas Lummi, Områdesansvarig Distributionsteknik, Svensk Fjärrvärme AB
  Fundamentals of Vacuum Insulating Panels for Elevated temperatures
Yoash Carmi, Senior Scientist (Physics), Hanita Coatings (ENGLISH)
After introduction on the basic mechanisms of heat conductance in VIPs, the presentation deals with the aspects related to their use at elevated temperature applications
  New hybrid preinsulated pipes in a production and customers perspective
Göran Johansson, Teknisk Chef, Powerpipe Systems AB
Produktutveckling.
  Hybridisolerade fjärrvärmerör
Axel Berge, Doktorand, Byggnadsteknologi, Chalmers
Resultat från ett forskningsprojekt. Mätningar i labbmiljö och i fält.
12-13 Lunch
13-15 Renovering och nybyggnation 
  Ekonomisk och ekologisk prestanda hos superisoleringsmaterial
Holger Wallbaum, Professor, Byggnadsteknologi, Chalmers
  Kingspan Insulation AB om erfarenheter och produkter på marknaden
Kenneth Finnäs, Försäljningschef på Kingspan Insulation
Kingspan tillverkar och saluför flera högpresterande värmeisoleringsmaterial. Exempel på material är PIR med ett lambdavärde från 0,022 W/mK, fenolskumskiva med lambda från 0,020 W/mK och vakuumisolering med lambda från 0,007 W/mK.
  Tilläggsisolering i hus med höga bevarandevärden
Pär Johansson, Forskarassistent, Byggnadsteknologi, Chalmers
Ett landshövdingehus från 1930 i Göteborg isolerades med VIP på utsidan av fasaden. Uppföljning av 5 års mätning av temperatur och relativ fuktighet har genomförts i väggen. Skillnader mellan förutsättningar för invändig och utvändig tilläggsisolering diskuteras baserat på labbförsök i samverkan med NTNU i Trondheim.
  Långtidsegenskaper, riktlinjer, IEA Annex 65, goda exempel

 Programmet kommer att kompletteras framöver.

Ur programmet: Ekonomisk och ekologisk prestanda hos superisoleringsmaterial

Ekonomisk och ekologisk prestanda hos superisoleringsmaterial
Holger Wallbaum, Professor, Byggnadsteknologi, Chalmers

Superisoleringsmaterial har en stor potential att minska energianvändningen på nya och befintliga byggnader. Ändå är användningen av konventionella isoleringsmaterial idag mycket mer utbredd. Presentationen kommer att diskutera ekonomisk och ekologisk prestanda hos superisoleringsmaterial i jämförelse med konventionella isoleringsmaterial. Goda exempel på renovering kommer att visas. Superisoleringsmaterial är fördelaktiga men det finns också svårigheter som kan observeras i användningen på byggarbetsplatsen.

Ur programmet: Hybridisolerade fjärrvärmerör

Göran Johansson, Teknisk chef på Powerpipe och Axel Berge, Doktorand, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi, Chalmers, berättar om projektet.

Framtidens fjärrvärme kommer att kräva en effektivare distribution, vilket i sin tur bland annat kräver lägre värmeförluster i fjärrvärmenäten. Idag används framförallt polyuretan som isoleringsmaterial i de fjärrvärmerör som läggs ner. Syftet med vår forskning är att identifiera andra material som har bättre isoleringsprestanda. Det finns flera nya material på marknaden, till exempel aerogel som isolerar ungefär dubbelt så bra som vanlig polyuretan. En annan produkt som kan vara intressant är vakuumisolerade paneler (VIP) som används allt mer som isolering i golv och tak i bland annat passivhus.

Förbättrad isolering av fjärrvärmerören kan ge fördelar på flera sätt. Främst kan det naturligtvis minska värmeförlusterna, men det kan också bli möjligt att utnyttja en effektivare isolering till att minska de yttre dimensionerna på rören. Detta kan till exempel ge stora fördelar när man bygger fjärrvärmenät. Det räcker inte med att hitta ett isoleringsmaterial som har bra termiska egenskaper, utan det ska också uppfylla andra tekniska krav, bland annat mekaniska egenskaper.

 

 

 

 

Ur programmet:Tilläggsisolering i hus med höga bevarandevärden

Pär Johansson, Bygg- och miljöteknik, Chalmers berättar om ett forskningsprojekt i samarbete med Familjebostäder i Göteborg.

Det finns ett motsatsförhållande mellan förbättringsåtgärder som vill bevara fasadens befintliga utseende och förändringarna i de hygrotermiska förhållandena. En invändigt placerad väggisolering förändrar dess fuktbalans, vilket kan leda till skador. Det saknas tillförlitliga riktlinjer för hur en fasadrenovering ska ske med ett hållbart resultat. Målsättningen med projektet var att utforska användandet av ny högeffektiv värmeisolering i gamla hus för att förbättra energieffektiviteten och den termiska komforten samtidigt som dess arkitektoniska uttryck bevaras.

Syftet med projektet var att undersöka användningen av nya högeffektiva värmeisoleringsmaterial vid renovering av äldre byggnader. Det övergripande målet var att förbättra energieffektivitet och termisk komfort samtidigt som de yttre fasadernas estetiska kvaliteter bevaras. Isoleringen har använts på hus av typen "Landshövdingehus", som byggdes mellan åren 1890 och 1935. Både lab- och fältstudier genomfördes, liksom teoretiska värme- och fuktanalyser.

 

 

Praktisk information

Workshopen genomförs på Teknikparkens Konferenscenter, Chalmers Teknikpark, den 2 december kl 10.00 - 15.00
Du kan delta hela eller delar av dagen, men vänligen ange i meddelanderutan på anmälan om du inte vill ha lunch. Välkommen in med din anmälan senast 25/11.

Hitta hit:

Dagen är kostnadsfri och kan avbokas fram till 25/11. Därefter tas en administrationsavgift på 2000 kr. Vi godtar att en kollega närvarar i ditt ställe.


Kontaktperson

Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta Karin Färnevik.

Telefon: +46 (0)31 772 42 04
Mobil: +46 (0)705 21 13 66
E-post: karin.farnevik@chalmers.se

Avbokning kan göras kostnadsfritt fram till två veckor innan seminariet. Om avbokning sker senare utgår avgift för beställaren uppgående till 100% av seminarieavgiften. Avbokningen måste ske skriftligen. Avbokning av logi sker i enlighet med hotellens avbokningsregler. Vi accepterar en kollega som ersättare för den ursprungliga deltagaren.