Däckspersonal

Titel Omfattning Start Ort Pris exkl. moms Anmälan
Advanced Shiphandling 3 dagar -- Enl. ök/Begär offert -- Anmälan
AIS, IMO model course 1.34 1 dagar 2014-09-05 Göteborg 9800 SEK Anmälan
Audit Leader - revisionsteknik enligt ISO 19011 3 dagar -- Enl. ök/Begär offert -- Anmälan
Behörighetsförlängning Fartygsbefäl 10 dagar 2014-11-03 Göteborg 21900 SEK Anmälan
ECDIS, generic model course 3 dagar 2014-09-02 Göteborg - FULLBOKAD 10000 SEK Anmälan
  3 dagar 2014-10-21 Göteborg - FULLBOKAD 10000 SEK Anmälan
  3 dagar 2015-01-20 Göteborg 10000 SEK Anmälan
  3 dagar 2015-03-24 Göteborg 10000 SEK Anmälan
  3 dagar 2015-04-07 Göteborg 10000 SEK Anmälan
  3 dagar 2015-06-02 Göteborg 10000 SEK Anmälan
Farligt gods 5 dagar 2014-10-06 Göteborg 10350 SEK Anmälan
Farligt gods, refresherkurs 3 dagar 2014-10-28 Göteborg 6900 SEK Anmälan
Fartygsbefäl klass VII 2014-09-08 Göteborg 127000 SEK Anmälan
GOC refresh 3 dagar 2014-10-28 Göteborg - FULLBOKAD 10950 SEK Anmälan
Isnavigering 3 dagar 2014-11-03 Göteborg 22000 SEK Anmälan
Kemikalielasthantering fartygsbefäl och maskinbefäl 3 dagar 2014-11-18 Göteborg 13700 SEK Anmälan
Maritime Resource Management 4 dagar 2014-09-15 Göteborg 16000 SEK Anmälan
  4 dagar 2014-12-01 Göteborg - FULLBOKAD 16000 SEK Anmälan
  4 dagar 2015-01-12 Göteborg 16000 SEK Anmälan
  4 dagar 2015-05-04 Göteborg 16000 SEK Anmälan
Medical care fortbildning för aktivt däcksbefäl 5 dagar 2014-09-29 Göteborg - FULLBOKAD 15000 SEK Anmälan
  5 dagar 2014-11-03 Göteborg 15000 SEK Anmälan
  5 dagar 2014-12-08 Göteborg 15000 SEK Anmälan
Olja & kemikalier refresherkurs fartygsbefäl 3 dagar 2014-10-15 Göteborg 9000 SEK Anmälan
Olja & kemikalier, refresh självstudier 1 dagar 2014-10-03 Göteborg 6500 SEK Anmälan
  1 dagar 2014-11-28 Göteborg 6500 SEK Anmälan
STIKS 3 dagar -- Enl. ök/Begär offert -- Anmälan
Svensk lagstiftning för utländska befäl 1 dagar -- Göteborg 9300 SEK Anmälan