Målgrupp och styrkor

Varje år utbildar vi flera tusen medarbetare och chefer i diverse företag, organisationer och branscher. Många av våra kunder är i grunden tekniker och ingenjörer i teknik- och kunskapsintensiv verksamhet.

Teknikutvecklingen går ständigt framåt och många av våra kunder får med tiden ett allt större ansvar för frågor inom organisation, strategi och ledarskap. De behöver därför utbildning inom både teknik och management och vi har i mer än 20 år framgångsrikt erbjudit öppna och företagsanpassade utbildningar och seminarier.

Våra styrkor är det breda utbudet, den genomgående höga kvaliteten och relevansen, det omfattande instruktörsnätverket, utbildningarnas praktiska inriktning och deras vetenskapliga grund.